| ثبت نام در آزمون | اصلاح اطلاعات ثبت شده | مشاهده اطلاعات ثبت شده | مشاهده وضعیت پذیرش | شماره پیگیری را فراموش کرده ام
 

آزمون استخدام قراردادی

جهت پذیرش دانش آموز بهورزی

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج